Acció comunitària. Intervenció als instituts

El Programa d'Acció Comunitaria treballa de manera individualitzada amb els 16 Instituts públics de la ciutat, oferint una sèrie de recursos i serveis, tant per a l'alumnat com per al professorat, adaptats a les necessitats especifiques de cada centre.

Aquest treball amb els Insituts es centra en : 

- Oferir un projecte de formació per capacitar a l'alumnat com a interlocutors entre l'administració i els i les joves
- Oferir als i les professionals que treballen amb joves una guia tècnica de suport que complementi la seva tasca socioeducativa
Unitat de Joventut. Servei d'Esports i Joventut
Carrer de Digoine nº29, 1ª planta 08901 L'Hospitalet de Llobregat
Dilluns a divendres de 9:00 a 14:30
Ajuntament de L'Hospitalet