Organització territorial

El treball del Programa de Dinamització Territorial s'organitza de manera territorial, per això es divideix L’Hospitalet en quatre territoris, essent quatre els/les tècnics/es referents d’aquest:

- Centre, Sant Josep i Sanfeliu (Districte I)
- Collblanc i La Torrassa  (Districte II) i  Santa Eulàlia (Districte III)
- La Florida i Les Planes (Districte IV) i Can Serra i Pubilla Cases (Districte V)
- Bellvitge i El Gornal (Districte VI)