Documentació

Veure imatge de  Pla Local de Joventut (nova finestra)
La Unitat de Joventut del Servei d'Esports i Joventut, implicada en la realitat dels joves i les joves de la seva ciutat, durant aquests anys, i juntament amb la seva estructura de recursos humans, ha fet possible la consolidació dels quatre Programes centrals: Programa d’Emancipació Juvenil (Oficina Jove), Programa de Dinamització Territorial, Programa d' Oci i Experimentacio Cultural i Programa de Participació Jove.
Ajuntament de L'Hospitalet