Veure imatge de Fotografia: www.pexels.com (nova finestra)
Dimarts, 18 d'abril, 18:00 h

Què hem de tenir en compte quan signem un contracte de lloguer?

HABITATGE

L'objectiu d'aquest taller és donar a conèixer que és un contracte de lloguer, la legislació que regula els lloguers i el que el jove ha de tenir en compte per signar un contracte que respecti els seus drets com a persones llogateres.

Contingut de la xerrada:

  • La legislació d’arrendaments urbans.
  • La durada del contracte.
  • La renda i la fiança.
  • Les obligacions de la persona arrendadora.
  • Les despeses del contracte.
  • Els professionals immobiliaris (API).
  • Les formes de finalització del contracte de lloguer.
  • L’impagament de l’habitatge. El desnonament

Persones destinatàries: Joves de 25 a 35 anys

Data inici inscripció: 16/02/2023
Data fi inscripció: 19/04/2023
Tipus d'entrada: Inscripció prèvia
.  Organitzadors:Facilitat per la XNEJ (Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil)