Apunta't a la Garantia Juvenil

Què és la Garantia Juvenil?
La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per reduir l'atur juvenil. Si compleixes els requisits, la Generalitat t'oferirà una oferta de treball, pràctiques o formació.

Requisits:
 
  • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió Europea. També els estrangers titulars d'una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
  • Estar empadronat en qualsevol municipi de Catalunya.
  • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys.
  • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol•licitud.
  • No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol•licitud.
  • No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol•licitud.
  • Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
Per a més informació:
Oficina Jove d’Emancipació
Carrer Llobregat, 127-141, 08904 L’Hospitalet de Llobregat
Horari: 10h a 14h- 16h a 20h, de Dilluns a Dijous, i Divendres de 10h a 14h
Horari d’estiu  10h a 14h, de Dilluns a Divendres
garantiajuvenil1@l-h.cat garantiajuvenil2@l-h.cat
Tel. 93 448 73 72
Unitat de Joventut. Servei d'Esports i Joventut
Carrer de Digoine nº29, 1ª planta 08901 L'Hospitalet de Llobregat
Dilluns a divendres de 9:00 a 14:30
Ajuntament de L'Hospitalet