Altres serveis. Visites guiades

Veure imatge de  Visites guiades (nova finestra)


Què són?
Són un recorregut per l’Oficina Jove amb l’objectiu de què conegueu els serveis que us oferim. 

Persones destinatàries: Conjunt de persones des d’un mínim de dues i fins a un màxim de 15. 

Quines persones poden ser participants dels grups?
Joves, professionals i personal d’organismes públics o privats. En el cas de joves, podeu participar a partir dels 12 anys. 

Quines persones fan la visita guiada?
Com a criteri general, la visita guiada la fem el personal tècnic de l’Oficina. Cada tècnic/a referent del Pla de Dinamització Territorial assumirem les visites guiades del nostre districte per tal d’afavorir les relacions entre l’entitat sol·licitant i el/la tècnic/a. 

Quins objectius principals es pretenen amb la visita guiada? 

1) Donar a conèixer a grups de joves, professionals o personal d’organismes públics o privats les instal·lacions de l’Oficina Jove - Casa dels Cargols-. 

2) Promoure el coneixement i reconeixement dels serveis de l’Oficina. 

Per sol·licitar una visita guiada: 
Una persona representant de l’organisme públic, entitat o grup de joves haureu de posar-vos en contacte amb l’Oficina Jove i es concretarà dia i hora amb el/la tècnic/a referent de cada territori.