Altres serveis. Gestió de carnets internacionals

Què són? 

L’Oficina Jove d’Emancipació és l’únic punt de L’Hospitalet en què podeu tramitar els carnets internacionals. Hi ha diferents tipus, i cadascun està dirigit a un tipus de col•lectiu, tots ells us faran aconseguir descomptes, ja sigui en allotjaments d’albergs, museus… dins del territori espanyol o a l’estranger, i sempre que estiguin inclosos a la Xarxa Espanyola d’Albergs Juvenils o a la Hostelling International. 


Relació de carnets juvenils i documentació a aportar: 

Carnet d’alberguista jove (14 a 29 anys)
Cal que presenteu DNI original. En el cas de menors d’edat caldrà autorització paterna/materna juntament amb la fotocòpia del DNI de la persona que autoritza. 

• Carnet d’alberguista adult (a partir de 30 anys)
Cal que presenteu DNI original. 

• Carnet d’alberguista familiar
Destinat a matrimonis o parelles amb fills/es menors de 18 anys. Les famílies nombroses i monoparentals/monomarentals heu de presentar el llibre de família i el carnet de família monoparental/monomarental per obtenir-lo gratis. Cal que porteu també el DNI original del pare o la mare. 

• Carnet d’alberguista de grup (joves de fins a 29 anys)
Cal que porteu la fotocòpia del document del centre signat i timbrat, conforme l’entitat sol•licita el carnet. 

• Carnet ISIC (per estudiants a partir de 12 anys)
Cal que presenteu el DNI original, una fotografia en color o fotocòpia en color, la matrícula, carnet o certificat original del centre on consti que la persona interessada està matriculada. 

• Carnet ITIC (per professors/es en actiu)
Cal que porteu el DNI original, una fotografia en color i certificat original del centre. 

• Carnet IYTC (per a joves fins a 25 anys inclosos)
Cal que presenteu el DNI o passaport original i una fotografia en color.

Unitat de Joventut. Servei d'Esports i Joventut
Carrer de Digoine nº29, 1ª planta 08901 L'Hospitalet de Llobregat
Dilluns a divendres de 9:00 a 14:30
Ajuntament de L'Hospitalet