Altres serveis. Sessions de formació adaptades

Les sessions de formació adaptades són totes aquelles intervencions que es deriven de les activitats que programem des de l’Oficina, però que no es poden desenvolupar en el seu estat inicial, sinó que les hem d’adaptar al col•lectiu que ho demani: ja sigui per edats, per continguts...o perquè el que es proposa fer no s’està fent al moment a l’Oficina i s’ha de dissenyar especialment.
Per sol•licitar una sessió de formació adaptada heu de contactar amb l’Oficina Jove  i gestionarem la sessió de formació amb el/la tècnic/a referent de cada territori.