Altres serveis. Sales polivalents

Disposem de dues sales destinades a grups de joves i professionals que treballeu amb joves. La sala de dalt està dedicada a professionals que necessiteu un espai per reunir-vos, fer formacions, reunions... Completament equipades amb el mobiliari corresponent, així com pissarra, PC, projector, etc. 

La sala de baix està dedicada a grups informals que necessiteu un espai per treballar. Disposa dels ordinadors del ciber. 

HORARI:
Sala de baix (Espai polivalent 1): De dimarts a divendres de 10h a 14h i de dilluns a dijous de 16h a 20h.
Sala de dalt (Espai polivalent 2): A consultar. 

Per sol•licitar les sales:
Per a fer ús de les sales polivalents heu d’omplir la fitxa de sol•licitud, especificant dades personals i motiu d’utilització de la sala.
Unitat de Joventut. Servei d'Esports i Joventut
Carrer de Digoine nº29, 1ª planta 08901 L'Hospitalet de Llobregat
Dilluns a divendres de 9:00 a 14:30
Ajuntament de L'Hospitalet