Altres serveis. Ciberespai

Veure imatge de CiberEspai  (nova finestra)

El ciberespai és un servei gratuït de 7 ordinadors amb connexió a Internet, paquet ofimàtic, port USB i impressora. 

HORARI: De dimarts a divendres de10h a 14h i de dilluns a dijous 16h a 20h.

Des de l’Oficina Jove es potencia l’ús de les TICs de forma responsable. 


L’Oficina Jove  disposa del ciberespai per al treball individual, per a la recerca de qualsevol consulta dels 5 àmbits: 

- Formació: fer treballs derivats dels estudis, recerca de formació (estudis, beques, cursos...), fer tràmits on-line, com preinscripcions, matrícules, etc. 

- Ocupació: recerca de feina, fer i enviar currículums, fer inscripcions a tallers de formació ocupacional, etc. 

- Mobilitat: recerca d’informació sobre el Cos Europeu de Solidaritat, cooperació, voluntariat, recerca d’activitats de lleure, viatges, transports, itineraris, etc. 

- Habitatge: recerca d’habitatges, etc. 

- Creixement personal, professional i social. 


Imprimir i fer reserves: 

Les persones usuàries podeu imprimir 10 fulls mensuals. 

Els/les usuaris/àries disposeu d’un compte de dues hores diàries com a màxim amb reserva. Si feu una reserva, podreu fer-la amb una previsió de fins a 8 dies, amb un total de 15 hores al mes.