Contacta

(*) Nota: Els camps amb asterisc són obligatoris.

DADES PERSONALS
Nom (*)
Cognoms (*)
NIF (*)
Adreça (*)
Telèfon (*)
Mòbil (*)
Correu electrònic (*)
SUBSCRIPCIÓ BUTLLETÍ ELECTRÒNIC
Al butlletí electrònic trobaràs notícies i activitats, del teu interès, i que es generen des dels diferents serveis de la Regidoria delegada de Joventut (Ajuntament de l'Hospitalet).

Emancipació Juvenil i Participació, Oci i Experimentació Cultural seran les dues grans temàtiques. Estaràs informat, periòdicament, i coneixeràs tot el que té a veure amb les teves inquietuds com a jove.
SUBSCRIPCIÓ AL BUTLLETÍ
Assumpte: (breu resum) 
Comentari/Suggeriment/Consulta 
Desitgeu la resposta en :  
D’acord amb allò que s’estableix a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades recollides en aquest formulari s’incorporaran per ser tractades, al fitxer amb la denominació Joventut del qual aquest Ajuntament es responsable, amb la finalitat donar difusió de les activitats i serveis als usuaris a través dels programes municipals de joventut. En qualsevol moment l’interessat podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició davant l’Oficina d’atenció al ciutadà (C/Girona, 10 de L’Hospitalet de Llobregat)