Organització

El servei de Joventut , a partir de l’aprovació del Pla Local de Joventut, al Ple municipal de 28 de febrer de 2012, orienta les línies d’acció a través del desenvolupament de dos Programes: 

• PROGRAMA MUNICIPAL PER A L’EMANCIPACIÓ JUVENIL (Oficina Jove d’Emancipació):
 Que potencia una política de joventut que afavoreixi la capacitat de desenvolupar l’autonomia personal dels i les joves.

• PROGRAMA MUNICIPAL PER AL FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ, OCI i CULTURA:
Que potencia una política, entesa com, la implicació dels i les joves en les activitats culturals, socials i de lleure, ben generades per la ciutat o per la iniciativa d’aquests. 

Per altra banda, amb l’objectiu que aquests Programes arribin a la població jove de 12 a 18 anys, el servei de Joventut ha impulsat l’anomenat Programa d'Acció Comunitària, amb la prioritat de detectar les necessitats del màxim nombre de joves i vincular-los amb actuacions ja consolidades o bé crear-ne de noves per donar-hi respostes, a través de línies d’acció que fomentin la proximitat, la territorialitat i la descentralització.
Unitat de Joventut. Servei d'Esports i Joventut
Carrer de Digoine nº29, 1ª planta 08901 L'Hospitalet de Llobregat
Dilluns a divendres de 9:00 a 14:30
Ajuntament de L'Hospitalet